Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

Fasilitointivalmennus ja-coaching

Tekemällä oppimiseen perustuvissa valmennuksissamme opit kokeilemalla, saat konkreettisia vinkkejä fasilitoinnin eri ulottuvuuksiin liittyen ja rakennat kokonaisvaltaisesti valmiuttasi ja varmuuttasi fasilitaattorina.

Xpedion fasilitointivalmennuksen on suunniteltu tukemaan The International Association of Facilitators -yhdistyksen määrittelemien fasilitaattorin ydinkompetenssien kehittymistä. Lisäksi valmennuksemme auttavat sinua kehittämään täydentävää fasilitoinnin osaamista, kuten etäpalaverien fasilitointia ja palvelumuotoilun fasilitointia. Tarjoamme myös henkilökohtaisia coaching-polkuja, joissa osallistuja saa kohdennettua tukea palaveritaitojen kehittämiseen tai vaativamman prosessin fasilitointiin.

Varmuutta fasilitointiin (3 päivää)

Valmennuksessa opit mitä eri ulottuvuuksia fasilitaattorin roolissa toimimiseen liittyy ja opit toimimaan roolissa tiedostaen nämä eri ulottuvuudet. Tutustut osallistavien ryhmäprosessien fasilitoinnin taustalla oleviin periaatteisiin sekä erilaisiin ryhmäfasilitoinnin menetelmiin. Opit miten voit fasilitaattorina vaikuttaa luottamuksen syntymiseen sekä turvallisen tilan rakentumiseen ryhmätilaisuuksissa. Käytännön fasilitointiharjoitusten ja palautteen kautta saat kokemusta ja varmuutta fasilitointiin. Samalla tulet tietoiseksi omista vahvuuksistasi, sekä kehittymisen alueistasi fasilitoinnissa.

Fasilitoinnin suunnittelu (1 päivä)

Tämä valmennus keskittyy täysin onnistuneiden osallistavien ryhmätilaisuuksien suunnitteluun, ovat ne sitten etä-, lähi- tai hybridimuotoisia. Ihanteellista on, jos sinulla on aito, tulossa oleva tilanne mielessäsi, jota voit työstää valmennuspäivän aikana. Valmennuksen aikana käytämme osallistavia fasilitoinnin suunnittelutyökaluja. Kehität tilaisuutesi eri tavoitteita selkeämmiksi, opit varaamaan sopivasti aikaa tilaisuuden eri vaiheisiin ja opit menetelmiä osallistujien aktivoimiseen ja korkean energian ylläpitoon läpi tilaisuuden. Saat ja annat palautetta muiden valmennuksen osallistujien kanssa ja saat näin näkemystä eri tyyppisten tilaisuuksien suunnitteluun päivän aikana.

Etäfasilitoinnin valmennus (0,5-2 päivää)

Haluaisitko oppia lisää etäpalaverien ja –tapahtumien fasilitoinnista? Siinä tapauksessa tämä valmennus on juuri sinulle! Suosittelemme valmennuksen pitämistä etänä, jotta voit samanaikaisesti harjoitella juuri niillä digitaalisilla alustoilla, joiden käytöstä haluat oppia lisää (esim. Teams, Zoom, Miro). Saat valmennuksesta mukaasi konkreettisia vinkkejä siitä, miten luoda etätapahtumista energisoivia, osallistavia ja sitouttavia. Opit myös soveltamaan perinteisiä ryhmäfasilitoinnin menetelmiä digitaaliseen ympäristöön ja näin edistämään osallistumista ja luovaa työskentelyä esimerkiksi ongelmanratkaisupajassa tai tiimipalaverissa.

Ryhmädynamiikan hallinta fasilitoinnissa (2 päivää)

Fasilitointiprosessin suunnittelu kuuluu tilaisuuteen valmistautumiseen. Fasilitointitilanteessa tarkoituksena ei ole kuitenkaan fasilitoida prosessia, vaan ryhmää. Tässä valmennuksessa opit ymmärtämään erilaisia ryhmädynamiikkoja ja ryhmän oppimisen vaiheita. Saat mukaasi työkaluja ja opit tekniikoita, jotka auttavat sinua saamaan varmuutta erilaisten osallistujien ja ryhmien kanssa toimimiseen. Opit huomioimaan ja käsittelemään erilaisuutta osana tuloksellisten tilaisuuksien fasilitointia. Kun sinulla on nämä taidot hallussa, autat ryhmää kasvamaan, kehittymään ja oppimaan yhdessä, samalla kun ohjaat sitä eri vaiheiden ja hetkien läpi rauhallisella, luottamusta herättävällä otteella.

Fasilitointicoaching

Haluatko henkilökohtaista tukea fasilitoivan johtajuuden omaksumiseksi? Olisiko fasilitointitaitojen vahvistaminen juuri sitä, mitä tarvitset saavuttaaksesi tavoitteesi? Voimme suunnitella yhdessä polun, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi. Kahdenkeskisten coachingtapaamisten lisäksi suosittelemme, että coach tulee havainnoimaan aitoja fasilitointitilanteitasi, osana coaching-polkua. Fasilitointicoaching luo vahvan kokonaisuuden yhdessä tiimin kehittämisen kanssa.

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

    Soittaisin mieluummin
    Xpedio